Tietoa laitoksesta

Arkkitehtuurin laitos on vanhin ja suurin Suomen kolmesta arkkitehtikoulusta. Arkkitehtien lisäksi Arkkitehtuurin laitos kouluttaa ainoana Suomessa myös maisema-arkkitehtejä.

Perus- ja jatko-opiskelijoita on noin 700, joista arkkitehtuuria opiskelee 460, maisema-arkkitehtuuria 150 opiskelijaa ja alojen jatkotutkintoa yli 80 tohtoriopiskelijaa. Laitoksen koulutusala on teknistieteellinen.

Arkkitehtuuri on sekä tekniikan että taiteen ala. Arkkitehtuuriopetuksessa yhdistyvät tiedolliset ammattiainekset ja taiteellinen hahmotus- ja ilmaisukyky. Arkkitehdin tulee kyetä näkemään ongelmat hyvinkin monesta eri näkökulmasta, mikä onkin yksi peruste arkkitehdin tutkinnon laaja-alaisuudelle. Tämän hetken tilanne korostaa arkkitehtikoulutusta monipuolisena peruskoulutuksena, joka yhdistää teknillisen ja taiteellisen koulutuksen.

Maisema-arkkitehti tutkii luonnon- ja kulttuuriympäristön muutoksia ja laatii tältä pohjalta maiseman kehittämis-, rakentamis-, suojelu- ja hoitosuunnitelmia sekä valvoo suunnitelmien toteutusta. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet toimia itsenäisesti näissä maisema-arkkitehdin ammattitehtävissä ja yhteistyössä muiden ympäristön kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa.

Oleellinen osa arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin uudistumista ja kehitystyötä tapahtuu käytännön suunnittelutyössä. Suomalaisen arkkitehtuurikoulutuksen ominaispiirteenä on vuosikymmenien ajan ollut sekä opettajakunnan että opiskelijoiden vahva yhteys käytännön suunnittelutyöhön arkkitehtitoimistoissa sekä kaupunkien ja kuntien palveluksessa.

Arkkitehtuurin laitoksen opettajakunta osallistuu näkyvästi suunnittelu-, kilpailu- ja näyttelytoimintaan ja opettajakunnan suunnittelemia rakennuksia on viime vuosina julkaistu kansainvälisestikin varsin laajasti. Laitoksen opiskelijat ja laitoksesta vastavalmistuneet ovat niinikään viime vuosina menestyneet erinomaisesti sekä kotimaisissa että kansainvälisissä suunnittelukilpailuissa. Arkkitehtiopiskelijat osallistuvat usein myös arkkitehtuuri laitoksen ja muiden taidekorkeakoulujen yhteisiin produktioihin ja näyttelyhankkeisiin.

Laitoksen fokusryhmä X:n verkkosivut

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 21.03.2017.