user-k33231a@aalto.fi

Ajankohtaista

Väitös rakennussuunnittelun alalta: TkL Karin Krokfors

Tutkimus tarkastelee asuntotuotantoa kestävän kehityksen näkökulmasta.

02.06.2017 / 12:00 - 14:00
Aalto-yliopisto, Kandidaattikeskus, D-sali, Otakaari 1, 02150, Espoo, FI

TkL Karin Krokfors esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa Time for space - Typologically flexible and resilient space and the emergence of the creative dweller. perjantaina 2. kesäkuuta 2017.

Vastaväittäjä: PhD, prof. Jonathan Hill, The Bartlett School of Architecture, University College London
Kustos: prof. Anssi Joutsiniemi, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos.

Keskustelu käydään englanniksi.

TIETOA VÄITÖKSESTÄ:

Väitöskirjan pääargumentti on, että nykyisen kaltainen asuntotuotanto vaarantaa kestävän kehityksen pitkällä tähtäimellä. Ympäristön tuho, luonnonvarojen ylikäyttö ja jatkuva sosiaalinen muutos pakottaa yhteiskunnat ennen pitkää tarkastelemaan suunnittelun ja tuotannon takaa löytyviä haitallisia ajatusmalleja, jotka osaltaan ohjaavat nykypäivän asuntotuotantoa. Kestävän kehityksen edistäminen edellyttää tarvetta kasvattaa rakennuskannan ikää ja mahdollistaa niiden kyky nykyistä huomattavasti parempi kohdata ennakoimattomat ja jatkuvasti elävät tarpeet sekä toiveet. Tutkimus luo typologisen joustavuuden käsitteen avulla niin teoreettisen kuin käytäntöön kohdistuvan linkin rakennusten tilaratkaisujen ja kestävän kehityksen välillä. Käsite korostaa tarvetta strategiseen suunnittelu-ulottuvuuteen. Se perustuu tilayksikköajatteluun rakennusten tilojen organisoinnissa, joka nykyisin pohjaa muuntumattomaan ja tiukkaan asuntojaotteluun. Tilayksikköajattelu edistää rakennusten ja tilojen itse-organisoituvuuden mahdollisuutta ja ymmärtää siten rakennukset mentaalisina ja fyysisinä elävinä kokonaisuuksina sekä jatkuvasti kehittyvinä prosesseina. Typologisen joustavuuden soveltaminen edistää parhaimmillaan monimuotoisten sosiaalis-tilallisten innovaatioiden kuten uusien spontaanien immateriaalisten sekä materiaalisten sosiaalisten, tilallisten ja jopa taloudellisten pääomien ja uudenlaisen hyvinvoinnin syntyä. Väitöskirjan loppupäätelmänä on, että rakennusten tilalliset olosuhteet, joiden avulla asukkaat myös tulevaisuudessa voivat itse luovasti vaikuttaa omiin elinolosuhteisiinsa, ovat elintärkeä osa kestävän kehityksen kriteeristöä.

TERVETULOA!

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Learning Hub Arabiassa, Hämeentie 135 C, 5. krs, huone 570 viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.