user-k33231a@aalto.fi

Ajankohtaista

Väitös arkkitehtuurin alalta: maisema-arkkitehti Julle Oksanen

Tutkimus pyrkii muuttamaan arkkitehtonisen ulkovalaistuksen suunnitteluperiaatteita ja paradigmaa tuomalla esiin heurististen metaforien käytön, sekä modernit ja myös unohtuneet valaistuksen suunnitteluvälineet käytännön arkkitehtonisissa valaistusprojekteissa.

18.08.2017 / 12:00 - 14:00
E-sali, Otakaari 1, 02150, Espoo, FI

Maisema-arkkitehti Julle Oksanen esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa Design Concepts in Architectural Outdoor Lighting Design Based on Metaphors as a Heuristical Tool perjantaina 18. elokuuta 2017.

Vastaväittäjä: PhD, prof. Ihab Elzeyadi, University of Wisconsin-Milwaukee
Kustos: prof. Anssi Joutsiniemi, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos

Keskustelu käydään englanniksi.

LISÄTIETOA VÄITÖKSESTÄ:

Arkkitehtoninen ulkovalaistussuunnittelu perustuu nykyään tiukoiksi luonnehdittaviin määräyksiin ja suosituksiin sekä systeemi orientoituneeseen järjestelmälliseen valaistussuunnitteluun. Tämä menetelmä on täysin läpäisemätön ulkoiseen palautteeseen ja luovaan esteettiseen kehitykseen. Väitöskirjan painopiste on nykyisen arkkitehtonisen ulkovalaistuksen suunnitteluperiaatteiden ja paradigman muutoksen saavuttamisessa tuomalla esiin heurististen metaforien käyttö, modernit ja myös unohtuneet valaistuksen suunnitteluvälineet käytännön arkkitehtonisissa valaistusprojekteissa.

Menestyksekkään suunnitteluratkaisun keskeinen työkalu on pragmaattista totuutta koskeva laki, ”The Law of The Pragmatic Truth”. Pragmatismi hylkää ajatuksen, jonka mukaan ajatuksen tehtävänä on kuvata, edustaa tai peilata todellisuutta. Sen sijaan pragmatistit kehittävät filosofiansa sen ajatuksen ympärille, että ajatuksen funktio on instrumentti tai työkalu ennustukseen, toimintaan ja ongelmanratkaisuun. Rakennuksia suunnitellaan nykyään näiden lakien mukaan, vaikka tiedetään, että ne eivät ole teoreettisesti täydellisiä, mutta ne ovat kuitenkin riittävän tarkkoja käytännön laskelmille ja työskentelylle tosielämässä. Pragmaattista totuutta koskevaa lakia voidaan käyttää työkaluna määrittelemään käytännönläheisiä ja kollektiivisesti hyväksyttyjä "toleransseja" tieteellisten tutkimustulosten ja käytännön arvojen välillä arkkitehtonisissa ulkovalaistusprojekteissa. Tämän työkalun viisas käyttö säästää myös valtavia energiamääriä julkisessa valaistuksessa.

Väitöskirja esittelee tärkeitä ja osittain uusia suunnitteluelementtejä ja niiden keskinäisiä vaikutussuhteita, sekä näiden elementtien käyttöä erilaisissa käytännön suunnittelutehtävien konsepteissa. Väitöskirja pureutuu perustyökaluja syvemmälle arkkitehtuurivalaistuksen ytimeen ja sen elementtien päärakenteisiin. Se avaa ovet luovaan esteettiseen arkkitehtoniseen ulkovalaistussuunnitteluun ja voi muuttaa sen paradigmaa.

Kyseessä on poikkitieteellinen tutkimus, joka yhdistää taiteen ja tieteen harmonisella ja hyödyllisellä tavalla keskittyen uusien paradigmojen elementteihin. Se tarjoaa myös työkaluja arkkitehtonisen sisävalaistuksen paradigman muutoksiin ja arkkitehtuuriin laajemmin.

TERVETULOA!

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Learning Hub Arabiassa, Hämeentie 135 C, 5. krs, huone 570 viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.