Tutkimus

Arkkitehtuurin laitoksella tehtävä tutkimus kattaa laajan kirjon arkkitehtuurin, kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun ja maisema-arkkitehtuurin alueita.

Tutkimuksen painopisteet ovat sosiaali- ja terveydenhuollon rakentaminen sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 29.09.2017.