Arkkitehtuurin Historia

Arkkitehtuurin historia on oppi rakennetusta ympäristöstä. Miksi ympäristö on sen näköistä kuin on? Mitkä voimat ovat ympäristöämme muovanneet? Arkkitehtuurin historiassa tarkastellaan sekä rakentamisen että kau­punki­kulttuurin historiaa. Arkkitehtuurin historiassa tarkastellaan myös maamme rakennusperintöä ja sitä, miten siitä pidetään huolta.

Arkkitehtuurin historian opetus on osa arkkitehtien esteettistä koulutusta. Tarkastelemalla historiallisia rakennuksia ja ympäristöjä perehdytään arkkitehtuurin ilmaisukeinoihin ja samalla myös teoriaan ja traditioon. Arkkitehtuurin historiaan perehdytään paitsi lukemalla, tutkimalla, kirjoittamalla ja piirtämällä myös tarkastelemalla kohteita paikanpäällä. Arkkitehtuurin historian opinnoissa harjoitellaan tutkielmantekoa ja saadaan perusteet arkkitehtuurin historian alalta tehtäväntutkimustyön tekemiseen.

Arkkitehtuurin historiassa perehdytään myös rakennetun ympäristön hoidon ja restauroinnin periaatteisiinsekä käytännön suunnittelutehtäviin. Arkkitehtuurin historian opiskelu on arkkitehtien suunnittelijakoulutuksen välttämätön osa. Yhä suurempi osa suunnittelua ja rakentamista koskee jo rakennettua ympäristöä, sen ylläpitoa, korjausta ja täydentämistä. Rakennusten ja ympäristöjen tuntemus, joka koskeesekä rakennustapaa että rakennetussa ympäristössä piileviä esteettisiä ihanteita, on kaiken rakennettua ympäristöä täydentävän suunnittelun perusedellytys.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 15.12.2014.