Puurakentaminen

Puurakentamisen opetuksen painopisteet ovat Innovatiivinen, puurakentamisen perinteeseen ja puun ominaisuuksiin perustuva puuarkkitehtuuri, puun käyttö rakennusmateriaalina, sen tekniset ja esteettiset ominaisuudet, puutalon yksityiskohtainen suunnittelu, sekä rakennusten ylläpito ja uudistaminen, puun käyttö rakennetussa ympäristössä ja puun käytön ekologinen merkitys.

Oppituolin toiminta-ajatuksena on puuarkkitehtuurin ja puurakentamisen tuotesuunnittelun ja teollisten prosessien kehittäminen ja opettaminen yhteistyössä arkkitehtuurin laitoksen muiden oppituolien sekä puutuotetekniikan ja talonrakennustekniikan laboratorioidenkanssa.

Opetus syventyy puun erityisominaisuuksiin rakennusaineena sekä rakenteellisiin ja esteettisiin erityispiirteisiin, puurakentamisen perinteeseen, innovatiiviseen puuarkkitehtuuriin sekä puun käyttöön arkkitehtuurissa. Se täydentää rakennussuunnittelun aineryhmän opetusta sekä antaa työvälineet puurakennuksen suunnittelun erityiskysymyksien hallintaan.

Puurakentaminen kuuluu rakennussuunnittelun aineryhmään ja opetus liittyy muuhun arkkitehtuurin laitoksella, puutuotetekniikan laboratoriossa sekä talonrakennustekniikan laboratoriossa annettavaan puurakentamisen opetukseen.

Tavoitteena on antaa perusvalmiudet puun materiaaliominaisuuksien sekä puurakentamisen erityiskysymyksien tuntemiseen perustuvaan työskentelyyn. Toiminnan tavoitteena on käytännönläheisyys, mitä toteutetaan koerakennusstudioissa, tilaustöissä, kehitystyössä sekä erilaisissa projekteissa.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 15.12.2014.